Pošumavský hlasatel ... po dvaceti letech

Vítejte na stránkách Klubu skautských sběratelů Junáka.

Central European Jamboree 2014 - Doksy

Central European Jamboree 2014 - Doksy

Tradice Středoevropských Jamboree začala v roce 1997 v Praze, ale navazuje už na Tábor slovanských skautů, pořádaných v roce 1931 taktéž v hlavním městě tehdejšího Československa. Od roku 1997 se Středoevropská Jamboree konají obvykle v dvouletých intervalech a o pořadatelství se střídají Junák – svaz skautů a skautek ČR, Slovenský skauting, Związek Harcerstwa Polskiego a Magyar Cserkészszövetség. Cílem Středoevropských Jamboree je posílit spolupráci mezi pořadatelskými skautskými asociacemi a nabídnout i finančně únosnější variantu k celoevropským akcím či ke světovému Jamboree. Kromě pořádajících zemí se s narůstající měrou účastní i další země, na maďarské Concordii se v roce 2010 účastnili skautky a skauti z už celkem 17 zemí. Na akce nepořádané Junákem posílá Junák vždy vlastní kontingent, obvykle ve velikosti kolem 200 účastníků. V roce 2012 byl pořadatelem Středoevropského Jamboree Slovenský skauting, v roce 2014 připadne pořádání po několika letech opět Junáku.

Vytvořil Pavel Novotný © 2011 - 2013.
Za obsah zodpovídá KSSJ.